Zarządzania czasem można się nauczyć

Cze 27, 2012 autor:

Na pewno ważne jest to, aby w ogóle określić swoje cele i zmierzać do nich, zamiast zajmować się tym, co „przynosi życie” i tymi sprawami, z którymi zwracają się do nas inne osoby. Zarządzania własnym czasem można się nauczyć i warto ciągle doskonalić tę przydającą się w życiu umiejętność.

Korzyści z ustanowienia celów

Wyniki wielu badań wskazują na to, że wyznaczanie celów jest efektywną techniką gospodarowania czasem. Warto mieć cele, ponieważ:

Czy wiesz co zabiera Ci niepotrzebnie 2 godziny dziennie czasu? Chcesz zyskać więcej czasu na realizację swoich celów? Poznaj sekretnego złodzieja czasu!

  • cele motywują – faktycznie wpływają na podjęcie się i wykonywanie danego zadania;
  • cele wzmagają wytrwałość – ułatwiają koncentrację na działaniu i umożliwiają mobilizację sił;
  • cele uruchamiają potencjał – sprawiają, że człowiek szuka dróg dotarcia do celu, pokonuje trudności natury subiektywnej i obiektywnej, rozwija swoją kreatywność.

5 kroków, które musisz wykonać na drodze do celu

Ważne jest to, aby w ogóle uruchomić proces dążenia do celu. Gdy już się rozpędzimy, to trudno będzie nas zatrzymać, aczkolwiek najpierw musimy w ogóle ruszyć i wykonać pierwszy krok.

Jeśli po raz pierwszy przystępujemy do zarządzania swoim czasem, to potrzebne są nam konkretne wskazówki, w jaki sposób się do tego zabrać. Warto skorzystać ze sprawdzonego sposobu postępowania sprowadzającego się do wykonania niżej opisanych kroków. Proponuję, abyś w tym momencie sięgnął po kartkę papieru i długopis oraz potraktował poniższe podpunkty jako kolejne etapy ćwiczenia na formułowanie celów:

  1. Krok pierwszy – po prostu wypisz wszystkie swoje cele. Na tym etapie nie zastanawiaj się, czy mają one sens, co powiedzą na nie bliskie Ci osoby, czy istnieje możliwość ich realizacji i ile czasu Ci to zajmie. Po prostu daj sobie możliwość przelania na papier swoich najskrytszych nawet marzeń. Oczywiście zapisz także swoje obowiązki.
  2. Krok drugi – teraz przyszła pora na ustalenie priorytetów i decyzję, które z wypisanych celów są ważne, a które nie. Posłużymy się techniką rangowania. Im cel ważniejszy, tym przypiszemy mu wyższą liczbę punktów w 10-stopniowej skali. To też moment odpowiedni na wyznaczenie czasu potrzebnego do realizacji tych celów, które zostały uznane za najważniejsze. Pamiętaj, że to naturalne, że realizacja niektórych celów zajmie Ci dzień czy tydzień (cele krótkoterminowe), a innych rok lub dłużej (cele długoterminowe).
  3. Krok trzeci – dokonaj oceny swojej aktualnej sytuacji. Na tym etapie procesu formułowania celów chodzi o to, by zobaczyć, ile ma się obecnie czasu w ciągu dnia i tygodnia. Należy uwzględnić swoje zobowiązania wynikające m.in. z wykonywanej pracy, opieki nad członkiem rodziny itp.
  4. Do celu łatwiej zmierza się małymi krokami i dlatego określ, jakie cele pośrednie (tzw. podcele) będą sprzyjały zrealizowaniu ogólnie sformułowanego celu. Gdy to zrobisz, wykonasz krok czwarty.
  5. W kroku piątym zaprogramuj swoje cele, czyli określ, w jakich terminach zrealizujesz poszczególne podcele jak również cel końcowy. Cele i podcele wpisz do osobistego kalendarza (papierowego lub elektronicznego – zależnie od tego, z czego częściej korzystasz).

Zacznij realizować wyznaczone cele

Po sprecyzowaniu celów pozostaje tylko przystąpić do ich realizacji. Konieczne jest sprawdzanie, czy faktycznie zmierzamy w wyznaczonym kierunku, czy poświęcamy swój czas i zaangażowanie, aby dotrzymać samodzielnie wyznaczonych terminów. Z pewnością warto to robić, abyśmy mieli poczucie, że nasze życie ma sens, a my sami posiadamy kompetencje, by skutecznie kierować swoim zachowaniem i osiągać to, na czym nam zależy.