Określ swoje cele – metoda SMART

Lip 25, 2012 autor:

Wszyscy mamy jakieś plany i zamiary, a różnimy się jedynie tym, czy udaje nam się je realizować. Technicznie sprawa jest prosta – należy wyznaczyć sobie cele, a potem nie poddając się lenistwu ani nie rozpraszając dążyć do ich realizacji. W praktyce już tak łatwo nie jest, o czym każdy z nas dobrze wie.

Metoda SMART

Problem może tkwić w sposobie, w jaki formułujemy cele. Jeśli nie wiemy co, jak i kiedy mamy robić, nic dziwnego, że szybko się zniechęcamy i rezygnujemy. Na szczęście jest na to sposób. Do formułowania celów doskonale nadaje się metoda, która często wykorzystywana jest w przedsięwzięciach projektowych – SMART – akronim słów:

Czy wiesz co zabiera Ci niepotrzebnie 2 godziny dziennie czasu? Chcesz zyskać więcej czasu na realizację swoich celów? Poznaj sekretnego złodzieja czasu!

  • Specific (dokładnie określone),
  • Measurable (wymierne),
  • Achievable (osiągalne),
  • Realistic (realistyczne),
  • Time-oriented (określone czasowo).

Zgodnie z założeniami tej techniki kluczowe dla powodzenia projektu jest takie sformułowanie celu, aby był on:

Specific (ściśle określony)

Cel powinien być konkretny, a nie ogólnikowy. Zbyt ogólnikowe często są polecenia wydawane dzieciom, np.: „Zajmij się nauką.” Natomiast przykładem konkretnego polecenia jest: „Przeczytaj tekst znajdujący się na stronie 49 podręcznika.”

Measurable (wymierny)

Zadanie powinno mieć ściśle określone parametry. Musimy wiedzieć, kiedy ma się rozpocząć, przez jakie etapy przebiegać oraz kiedy zakończyć. Powinniśmy ustalić, po czym poznamy, że dany etap został zakończony. Na przykład w przypadku pamięciowego opanowywania jakiejś treści podzielonej na mniejsze fragmenty możemy uznać, że jeśli będziemy komuś potrafili opowiedzieć, czego dotyczyły, będzie to znak, który powie nam, że zadanie zostało wykonane.

Achievable (osiągalny)

Czy zadanie jest w ogóle możliwe do osiągnięcia? Jeśli chcemy pracować jako tzw. nos przy produkcji perfum, a nasz zmysł powonienia nie jest wyćwiczony, ani nigdy nie mieliśmy doświadczeń w tego typu działalności, to jest to zadanie nieosiągalne.

Realistic (realistyczny)

Najłatwiej zrozumieć znaczenie tego parametru na przykładzie prac fizycznych.  Załóżmy, że potrafimy malować ściany i zajmujemy się zawodowo remontami. Jeśli przyjmiemy zlecenie z trzydniowym terminem realizacji, podczas gdy mamy mnóstwo innej pracy w związku ze zleceniami od innych klientów, to nie dotrzymamy terminu nowego zlecenia. Nie mają tu znaczenia umiejętności czy wiedza – po prostu nie uda nam się ukończyć prac na czas, gdyż przyjęliśmy nierealistyczne założenie, że wykonamy zadanie w krótkim terminie.

Time-oriented (określony w czasie)

Realizacja celu musi być określona w czasie. Gdy mamy harmonogram, w którym widnieje data początku i zakończenia realizacji celu (i celów pośrednich) wiemy, czego się trzymać. Czas wtedy nie przecieka nam przez palce i mamy wszystko pod kontrolą. Przy czym niewyrabianie się w terminach powinno skutkować zastanowieniem, jak sobie z tym faktem poradzić, a nie poddaniem się stresowi i pesymistycznym myślom.

Poćwicz formułowanie celów, które są SMART

W tym momencie zapraszam do sięgnięcia po kartkę papieru, ułożenia jej pionowo, zapisania na samej górze celu lub zadania, o którego realizacji ostatnio myślałeś.  Należy napisać słowa kluczowe dla testu SMART i próbować przeformułować cel tak, aby był zgodny z wytycznymi.

Zanim ruszysz do przodu…

Poddanie celu testowi SMART pozwala upewnić się, że przed rozpoczęciem konkretnej pracy wiesz, jakie są parametry zadania i masz jasność odnośnie tego, co powinieneś robić. Nie porywasz się jak Don Kichot na niemożliwe do zrealizowania cele. Zatrzymaj się, a jeśli trzeba, to nawet zrób krok do tyłu i poddaj swój cel gruntownej analizie. Jeśli to zrobisz, zyskasz szerszą perspektywę i konkretny plan działania.