Zarządzanie czasem a emocje

Maj 11, 2013 autor:

Skuteczne zarządzanie czasem wiąże się z odczuwanymi emocjami na zasadzie przyczynowo-skutkowej na dwa sposoby. Po pierwsze, gdy jesteśmy w lepszym nastroju, chętniej planujemy i szybciej przystępujemy do realizacji zadań. Po drugie, pozytywne emocje pojawiają się w związku ze skutecznym realizowaniem celów.

Wpływ emocji na zarządzanie czasem

Pozytywne emocje sprzyjają osiąganiu celów. Precyzyjniej mówiąc, chodzi o styl poznawczy charakteryzujący się częstym odczuwaniem pozytywnych emocji, czyli o optymizm. Optymistyczne podejście do życia i wyznaczonych celów sprzyja efektywności. Potwierdzają to badania prowadzone przez Martina Seligmana. Badacz ten stwierdził, że optymizm wpływa na różnego rodzaju sukcesy – w nauce, w życiu zawodowym oraz w działalności pozazawodowej. Seligman potwierdził, że osiągane rezultaty w znacznej mierze zależą od optymistycznego podejścia i dzieje się tak nawet wtedy, gdy początkowe umiejętności optymistów są słabsze w porównaniu z osobami o pesymistycznym nastawieniu. Przyczyną jest to, że optymiści:

Czy wiesz co zabiera Ci niepotrzebnie 2 godziny dziennie czasu? Chcesz zyskać więcej czasu na realizację swoich celów? Poznaj sekretnego złodzieja czasu!

  • formułują odważniejsze i bardziej dalekowzroczne cele;
  • więcej energii wkładają w działanie.

Co możesz zrobić?

Nie każdy z nas jest urodzonym optymistą, ale każdy może popracować nad swoim podejściem do życia. Konieczne jest blokowanie myśli, które krytykują poziom umiejętności i jakość wykonania czynności oraz przewidują negatywną reakcję innych osób. Jeśli więc czujesz, że „wewnętrzny krytyk” podcina Ci skrzydła sprawiając, że nie podejmujesz bardziej wymagających zadań, a strach przed ryzykiem i oceną innych osób paraliżuje Twoje działanie, to możesz zastosować tak proste techniki, jak:

  • przekładanie krytyki na później i zajęcie się planowaniem lub działaniem;
  • wyznaczenie „godziny krytyki” i trzymanie się tego ustalenia;
  • zmuszenie krytyka do bycia konkretnym (np. podawania przykładów zamiast formułowania ogólnych stwierdzeń).

Dwa pierwsze sposoby pozwalają na okiełznanie negatywnych myśli poprzez przyznanie im limitu czasowego, a dzięki trzeciemu zaczniemy polemizować z negatywnymi stwierdzeniami o ogólnikowym charakterze. Ponadto krytyczne myśli należy zastąpić sformułowaniami pozytywnymi, afirmującymi posiadane zdolności, umiejętności i dokonania.

Zarządzaniem czasem a emocje

Skuteczne zarządzanie czasem, czyli takie, dzięki któremu osiągamy zamierzone efekty wymaga skoncentrowania się na priorytetach i kontroli wykonania. Daje korzyść w formie osiągnięcia celu, ale także w postaci zadowolenia z siebie, satysfakcji z realizacji zamierzeń i podniesienia poziomu wiary we własne możliwości. Dzięki osiąganiu wyznaczonych celów zdecydowanie zyskuje sfera emocjonalna. Zresztą psychologowie tacy jak Mihaly Csikszentmihalyi badający poczucie szczęścia dochodzą do wniosku, że jego odczuwanie pojawia się najczęściej właśnie podczas realizacji jasno określonego, osobistego celu, będącego wyzwaniem.

Co możesz zrobić?

Warto poszerzać swoją wiedzę na temat zarządzania czasem i efektywnie ją wykorzystywać. Trzeba angażować się w te działania, które są ważne z punktu widzenia posiadanego systemu wartości. Należy nauczyć się tak formułować cele, aby były one możliwie jak najbardziej konkretne, a po rozłożeniu na szczegółowe kroki – proste. Warto myśleć o zarządzaniu czasem jak o sposobie, który może nam przynieść pozytywne emocje dzięki odczuwaniu podczas realizacji zamierzeń tak zwanej sprawczości, czyli poczucia, że wiele od nas zależy, któremu towarzyszy wzrost poziomu satysfakcji ze swoich działań oraz podwyższenie samooceny.

Zarządzanie swoim czasem oraz odczuwane emocje to ściśle wiążące się ze sobą kwestie. Słuszny jest wniosek, że kontrolując jedną sferę można wpływać na drugą. Odczuwanie pozytywnych emocji sprawi, że planowanie będzie skuteczniejsze, a działanie efektywniejsze. Z kolei prawdziwe zaangażowanie w realizację celu przyczyni się do tego, że poczujemy się szczęśliwi.