Największe błędy w zarządzaniu czasem

Cze 18, 2012 autor:

Menadżerowie w firmach, pracownicy, szefowie wielkich korporacji, a także gospodynie domowe czy mamy wychowujące gromadkę dzieci, chcieliby możliwie jak najbardziej efektywnie zarządzać swoim czasem. Dzięki dobremu podejściu do tego tematu mogliby wypracować dla siebie czas wolny, który poświęciliby na realizację marzeń czy pogłębianie swoich pasji. Niestety, nawet najbardziej doświadczeni menadżerowie, którzy doskonale wiedzą, na czym polega zarządzanie czasem i jak się je stosuje w praktyce, mogą popełniać pewne błędy w tym zakresie. Często są one nieuniknione. Warto jednak poznać najważniejsze z nich. Niebezpieczeństwa, które już znamy, łatwiej będzie uniknąć.

Czas bezcennym dobrem

Nie ulega wątpliwości, że czas jest kapitałem, o który powinniśmy zadbać. Nie da się z nim wygrać, więc jedyną możliwością jest to, aby się z nim „zaprzyjaźnić”. Można uczynić z niego swojego sojusznika, jeśli wie się, jak tego dokonać. Zarządzanie czasem wymaga perfekcyjnego wprost zorganizowania i samodyscypliny. Bez tych dwóch cech każdy z nas będzie popełniał wiele błędów w zarządzaniu czasem, których nie będzie można już naprawić.

Czy wiesz co zabiera Ci niepotrzebnie 2 godziny dziennie czasu? Chcesz zyskać więcej czasu na realizację swoich celów? Poznaj sekretnego złodzieja czasu!

Najpoważniejsze błędy

Jak już zostało powiedziane, w zarządzaniu czasem można popełnić wiele błędów i podjąć złe decyzje. Warto przyjrzeć się z bliska kilku „kardynalnym” błędom dotyczącym zarządzania czasem. Wśród nich wymienia się na pewno:

  • Skupianie się na kilku rzeczach na raz – wykonywanie kilku zadań jednocześnie i podzielność uwagi nie sprzyja wypracowaniu większej efektywności, ani w pracy zawodowej, ani w życiu prywatnym. Poświęcając własną uwagę tylko jednemu przedsięwzięciu znacznie szybciej je wykonamy i będziemy skuteczniejsi w działaniu, nie mówiąc już o tym, że niewątpliwie zaoszczędzimy czas.
  • Brak harmonogramu działań – podział zadań w czasie i zaplanowanie trybu ich wykonania jest konieczne w efektywnym zarządzaniu czasem. Jeśli tego nie robimy, mamy problem ze zdążeniem ze wszystkim na czas.
  • Ignorowanie hierarchizacji zadań – dzielenie zadań na ważne i mniej ważne pozwala nam w pierwszej kolejności zająć się czynnościami priorytetowymi. Spychanie ich na dalszy plan jest błędem.
  • Wykonywanie zbędnych zadań – zgodnie z zasadą Pareto, zaledwie 20% czynności wpływa na 80% uzyskiwanych rezultatów. Osoby popełniające błędy w zarządzaniu czasem wykonują zbyt wiele, całkowicie zbędnych zadań, które nie przynoszą im korzyści.
  • Brak listy zadań do wykonania – to, że wiemy, co musimy zrobić każdego dnia jeszcze nie ograniczy naszych błędów w zarządzaniu czasem. Zadania te powinny zostać spisane i uszeregowane według stopnia ważności. Taka lista zadań, które są do zrealizowania na dany okres czasu jest bardzo ważnym narzędziem dla każdej osoby, umiejącej dobrze wykorzystywać swój czas.
  • Odkładanie na później – najważniejsze zadania powinny być realizowane w pierwszej kolejności w ciągu dnia. Jeśli tak nie jest i spychamy je na dalszy plan, popełniamy poważny błąd.